Buys van Nature

Buiten thuis

Publicaties Waterbeheer

*Summary in English

** In English

Bleumink, H. K.Klaver & J. Buys 1998. Boeren met water – Aanpak van verdroging. Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht.

Bleumink, H., D. Boland & J. Buys 1998. Moed en verbeelding. In: LT-Journaal, jg. 7, nr. 12, p. 11.

Bleumink, J.A., D. Boland, J.C. Buys, J.M.P.M. Peerboom & F.A.M. Verdonschot 1998. Boeren bestrijden verdroging bij de Mariapeel. In: Het Waterschap, jg. 83, nr. 7, p. 239-243.

*Bleumink, J.A., D. Boland & J.C. Buys 1998. Boeren met water bij de Mariapeel. Verdrogingsaanpak door de landbouw. Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht. (Farming with Water near the Mariapeel — Agricultural Measures for Tackling Water Depletion)

Boland, D., J. Buys & S. Buijze 1998. Nieuw waterbeleid biedt kansen voor boeren. In: Agrarisch Dagblad, 28 februari 1998.

Buys, J. & D. Boland 1998. Komt het waterbeleid van de grond? In: ROM Magazine, jg. 16, nr. 3, p. 12-13.

Bleumink, H. & J. Buys 1997. Bestrijding van verdroging: beleid laat nog veel kansen liggen. Agrariërs geen ‘lijdend’ maar ‘meewerkend voorwerp’. In: ROM Magazine, jg. 15, nr. 5, p. 22-24.

Boland, D. & J.C. Buys (red.) 1997. Toekomst van Landbouw en Waterbeheer. Symposiumverslag. Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Lelystad en Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht.

Boland, D., J. Buys & G. Verstappen 1997. Toekomst voor landbouw en waterbeheer in beleid, praktijk en onderzoek. In: H2O, jg. 30, nr. 25, p. 778-779.

Buys, J.C. 1997. Landbouw en waterbeheer: naar een synthese? In: Boland, D. & J.C. Buys (red.) 1997. Toekomst van Landbouw en Waterbeheer. Symposiumverslag. Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Lelystad en Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht, p. 5-8.

Bleumink, H., & J. Buys 1996. Boeren met water. Naar een bedrijfsgerichte aanpak van verdroging. In: Het Waterschap, jg. 81, nr. 21, p. 202-207.

*Bleumink, J.A. & J.C. Buys 1996. Boeren met water. Verdrogingsbestrijding op agrarische bedrijven. Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht en Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging, RIZA, Lelystad. (Farming with Water – Reducing Parching on Farms)

Boland, D. & J. Buys 1996. Beregeningsverbod helpt niet tegen verdroging. In: Agrarisch dagblad, 29 mei 1996.

Boland, D., H. Bleumink & J.C. Buys 1996. Naar een beregeningsplanner voor agrariërs. In: Landinrichting, jg. 36, nr. 3, p. 9-13.

*Boland, D., H. Bleumink & J.C. Buys 1996. Naar een beregeningsplanner voor agrariers II. Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht. (Towards an Irrigation Planner on Farms (II) – Practical Testing)

Bleumink, H., & J.C. Buys 1995. Naar een beregeningsplanner voor agrariërs. Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht.

© 2024 Buys van Nature

Thema door Anders Norén