Buys van Nature is een klein bedrijf van Jan Buys.

Activiteiten in het bedrijf zijn:

Het bedrijf is één van mijn nevenactiviteiten. Ik werk bij de provincie Noord-Brabant als projectleider en strategisch beleidsadviseur voor het landelijk gebied, momenteel beleid ten aanzien van veehouderij en mest.

Daarnaast ben ik voorzitter van de Zoogdiervereniging en van de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk.

In de loop van de tijd heb ik de nodige publicaties verzorgd, als (mede)auteur of als redacteur. Een overzicht vind je hier.