Buys van Nature

Buiten thuis

Publicaties vleermuizen en andere zoogdieren

* English summary

** In English

Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (red) 2016. Atlas van de Nederlandse zoogdieren – Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscemtrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden

**Bekker, D., R. Janssen & J. Buys 2014. First records of predation of grey long-eared bats (Plecotus austriacus) by the barn owl (Tyto alba) in the Netherlands Lutra, 57(1), 43-47.

Huizenga, C.E., R.W. Akkermans, J.C. Buys, J. van der Coelen, H. Morelissen & L.S.G.M. Verheggen, 2010. Zoogdieren van Limburg, verspreiding en ecologie in de periode 1980-2007. Stichting Natuurpublicaties, Maastricht.

* Buys, J. & J. Dekker 2010. In een groen groen boerenland… Hazen en landgebruik in Limburg. Natuurhistorisch Maandblad, 99(5): 97-102.

* Buys, J. H. Heijligers & P van Hoof, 2009. Grote oren op Limburgse kerkzolders. Aantalsontwikkelingen in populaties grootoorvleermuizen op kerkzolders. Natuurhistorisch Maandblad, 98(7): 133-137.

Buys, J. 2003. Hoeveel hazen zitten er op een hectare? In: Zoogdier, jg. 14, nr. 3, p. 18-21.

Buys, J. 2003. Hoe een desman zich liet vangen en weer ontsnapte. In: Zoogdier, jg. 14, nr. 3, p. 32-35.

Buys, J. 2003. Hoeveel hazen zitten er op een hectare? In: Zoogdier, jg. 14, nr. 3, p. 18-21.

Buys, J. 2003. Vleermuizen en kerkzolders In: Zoogdier, jg. 14, nr. 1, p. 10-13.

Buys, J. & T. Ivanova 2002. Workshop on mammals in the Eastern Rhodopes. In: Historia Naturalis Bulgarica, nr. 15, p. 142.Buys, J. 2002. (english version)

Buys, J. 2002. Bulgaars veldwerk In: Zoogdier, jg. 13, nr. 3, p. 29-30.

** Buys, J., H. Heijligers & M. Dorenbosch 2002. First record of an albino long-eared bat Plecotus auritus in the Netherlands In: Lutra, jg. 45, nr. 1, p. 49-52.

Buys, J. 2002. Hoe een hermelijn een haas vangt. In: Zoogdier, jg. 13, nr. 2, p. 34.

Buys, J. 2002. Het rijke kerkzolderleven in Limburg. In: Nieuwsbrief Vleermuiswerkgroep Nederland, nr. 40, p. 19-22.

Buys, J. 2002. Vleermuizen op zolder in de Utrechtse Vechtstreek. In: Nieuwsbrief Vleermuiswerkgroep Nederland, nr. 40, p. 4.

Buys, J., J.P. Bekker & P. van der Linden 2002. Zwart en slim in het rietland. In: Zoogdier, jg. 13, nr. 1, p. 23-25.

Buys, J. & R. Janssen 2002. Handleiding kerkzolderonderzoek. www.vleermuis.net

Buys, J. & R. Janssen 2002. Waarom kerkzolders bezoeken? In: Nieuwsbrief Vleermuiswerkgroep Nederland, nr. 40, p. 3.

Buys, J., H. Heijligers & M. Dorenbosch 2000. Albino grootoor in Nunhem In: Natuurhistorisch Maandblad, jg. 89, nr. 6, p. 114-115.

Buys, J. & H. Limpens 2000. Steeds meer internationale samenwerking bij vleermuisonderzoek; een symposiumverslag. In: Zoogdier, jg. 11, nr. 1, p. 7-11.

*Buys, J., H. Heijligers & M. Dorenbosch 1999. Voor vleermuizen de kerk in. In: Natuurhistorisch Maandblad, jg. 88, nr. 5, p. 82-93. (Bats in church attics)

Buys, J. & H. Limpens 1998. Vleermuizen en natuurontwikkeling. In: De Nieuwe Wildernis, jg. 4, nr. 3, p. 28-35.

*Buys, J.C. & W.G. Vergoossen 1997. Grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus. In: Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers (red.) 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht., p. 224-230.

*Jansen, E.A. & J.C. Buys 1997. Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus. In: Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers (red.) 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht, p. 214-223.

*Limpens, H.J.G.A., J.C. Buys & W. Bongers 1997. Het Vleermuis Atlas Project. In: Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers (red.) 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht, p. 31-38.

*Limpens, H.J.G.A. & J.C. Buys 1997. Resultaten van het Vleermuis Atlas Project. In: Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers (red.) 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht, p. 39-50.

*Vergoossen, W.G. & J.C. Buys 1997. Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus. In: Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers (red.) 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht, p. 83-90.

*Buys, J. 1996. Grijze grootoorvleermuizen op Noord- en Middenlimburgse kerkzolders. In: Natuurhistorisch Maandblad, jg. 85, nr. 3, p. 50-53. (Grey long eared bats in church attics in the Norht and centre of Limburg (nl))

Buys, J. 1993. Vleermuis en prikkeldraad; aflevering 17. In: Nieuwsbrief Vleermuiswerkgroep Nederland, nr. 16, p. 17.

Buys, J. 1993. Waarneming van een bever in Noord-Limburg. In: Natuurhistorisch Maandblad, jg. 82, nr. 3, p. 67-68.

Buys, J., & H. Hollander 1993. Vleermuisonderzoek in Nederland. In: C.A.M. van Swaay & I. van Halder (red.), 1993. Jaarboek PGO – Flora en Fauna. De Vlinderstichting, Wageningen, p. 192-200.

Buys, J. 1992. De vale vleermuis (Myotis myotis) in Limburg (2). In: Nieuwsbrief Vleermuiswerkgroep Nederland, nr. 11, p. 13-14.

Buys, J. 1991. Grootoorvleermuizen op kerkzolders in Limburg. In: Nieuwsbrief Vleermuiswerkgroep Nederland, jg. 4, nr. 2, p. 21-22.

*Buys, J. 1991. Overwinterende vleermuizen in Noord-Limburg. In: Natuurhistorisch Maandblad, jg. 80, nr. 6, p. 109-113.

Buys, J. 1991. Eerste vondst marterhond in Nederland. In: Zoogdier, jg. 2, nr. 4, p. 33.

*Buys, J. W. Jansen, S. Jansen & F. Schepers 1991. Toekomst voor de otter in Limburg. Is de otter in Nederland uitgestorven…? De otter is in Limburg nooit weggeweest! In: Natuurhistorisch Maandblad, jg. 80, nr. 11, p. 198-208. (Prospects for the Otter in Limburg. Is the otter extinct in the Netherlands? It never was in Limburg!)

Buys, J. 1990. Nieuwe kolonie Grijze grootoorvleermuizen. In: Natuurhistorisch Maandblad, jg. 79, nr. 1, p. 3-4.

© 2024 Buys van Nature

Thema door Anders Norén