Buys van Nature

Buiten thuis

Overige publicaties

*Summary in English

** In English

Buys, J., 2012. Vogels van de Steenwaard. De Kruisbek, 55(3): 1-7.

Staal, E. A. Ovaa, B. Locht, H. Renes, J. Buys 2001. Uit en thuisboek. Stichting het Limburgs Landschap, Arcen.

Staal, E., A. Ovaa, B. Locht, H. Renes & J. Buys 1996. Uit en thuis boek Stichting het Limburgs Landschap. Stichting het Limburgs Landschap, Arcen.

Buys, J. 1992. De broedvogels van de Bergerheide in de periode 1989 tot en met 1991. In: Limburgse Vogels, jg. 3, nr. 2, p. 30-43.

*Buys, J., J. Hermans, S. Jansen & W. Jansen 1990. De Bergerheide, meer dan zand alleen. In: Natuurhistorisch maandblad, jg. 79, nr. 10, p. 241-264. (The Bergerheide. More than just a sand pit)

Crombaghs, B.H.J.M., P.A.J. Frigge, A.J.W. Lenders & J.C. Buys 1989. Aktieplan amfibieën Maasdal Noord-Limburg. Ministerie van Landbouw en Visserij, Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer in Limburg, Roermond.

© 2024 Buys van Nature

Thema door Anders Norén