Buys van Nature

Buiten thuis

Publicaties Landbouw en natuur

* Summary in English

** In English

Buys, J. 2003. Polderresten tussen kanaal en Vecht. In: de Kruisbek, jg. 46, nr. 2, p. 20-22.

Buys, J. & E. Oosterveld 1999. Kosten en baten van natuurbeheer. Tijd voor duidelijkheid In: Landschap, jg. 16, nr. 1, p. 47-50.

**Wenum, J. van J. Buys & A. Wossink 1999. Nature Quality Indicators in Agriculture. In: Brouwer, F.M. & J.R. Crabtree (eds)1999. Environmental Indicators and Agricultural Policy. LEI-DLO, Den Haag., p. 105-119.

Buys, J. 1999. Programma beheer kan eenvoudiger en effectiever. In: Agrarisch Dagblad, 16 januari 1999.

Handboek Agrarisch Natuurbeheer. 1998. Landschapsbeheer Nederland, Utrecht.

Buys, J. 1998. Agrarisch natuurbeheer: duurzaam!? In: De Levende Natuur, jg. 99, nr. 3, p. 77.

Buys, J. 1998. Dynamiek en vernieuwing in het agrarisch natuurbeheer? Eindbalans van het Programma Beheer. In: Spil, nr. 153-154, p. 27-33.

Buys, J. & E. Oosterveld 1998. Kosten en baten natuurbeheer onduidelijk. In: Agrarisch Dagblad, 24 november 1998

**Ellenbroek, F.M., J.C. Buys, & E.B. Oosterveld 1998. Nature-oriented management of set-aside land: do mammals benefit? In: Lutra, jg. 40, nr. 2, p. 41-56.

*Ellenbroek, F.M., J.C. Buys, & E.B. Oosterveld 1998. Natuurgerichte braaklegging: kansen voor akkervogels. In: Limosa, jg. 71, nr. 3, p. 95-108. (Nature oriented management of set-aside land: opportunities for farmland birds)

Buys, J., E. Oosterveld, F. Ellenbroek & H. Bleumink 1997. Braaklegging biedt mogelijkheden om natuurwinst te behalen in akkerbouwgebieden. In: De Levende Natuur, jg. 98, nr. 6, p. 208-213.

Buys, J. 1997. Van Aartsen laat kansen liggen bij natuurbeheer. In: Agrarisch Dagblad 31 juli 1997

*Buys, J.C., F.M. Ellenbroek & E.B. Oosterveld 1997. Kansen voor natuur bij braaklegging III. Effecten in het volggewas. Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht. (Opportunities for nature with set aside III. Effects insuccessive crops)

Buys, J.C., E.B. Oosterveld, & F.M. Ellenbroek 1997. Kansen voor natuur bij braaklegging. Verslag van twee jaar praktijkonderzoek op de Kollumerwaard en Ebelsheerd. In: Proefveldverslag 1996 voor de klei-akkerbouw in Groningen en Friesland. Stichting proefboerderijen noordelijke akkerbouw, Odoorn, p. 140-150.

Buys, J.C. 1997. Verweven of verheven. Perspectieven voor agrarisch natuurbeheer in de Peel bij Deurne. Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht.

Horlings, I. & J. Buys 1997. Zicht op natuurresultaat: de natuurmeetlat als beleidsinstrument. In: Landinrichting, jg. 37, nr. 4, p. 8-11.

*Horlings, L.G. & J.C. Buys 1997. Zicht op natuurresultaat. De natuurmeetlat als beleidsinstrument. Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht. (Nature within Grasp – The Biodiversity Yardstick as an Instrument of Policy)

**Wenum, J.H., J.C. Buys & G.A.A. Wossink 1997. Analysis of the design and implementation of nature quality indicators in agriculture. In: Workshop “Towards operationalisation of the effects of CAP on environment, landscape and nature: Exploration of indicator needs.” Wageningen, April 17-19, 1997. LEI-DLO, Den Haag

Buys, J., E. Oosterveld & F. Ellenbroek 1996. Natuurbraak maakt akkers aantrekkelijker voor vlinders. In: Vlinders, jg. 11, nr. 4, p. 15-17.

Buys, J.C. & M.W. ter Steege 1996. De natuur meten met de natuurmeetlat in Waterland. In: Veenweide, jg. 9, nr. 1, p. 7-8.

*Buys, J.C., E.B. Oosterveld & F.M. Ellenbroek 1996. Kansen voor natuur bij braaklegging II. Verslag van een tweejarig praktijkonderzoek. Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht. (Opportunities for Nature on Set-aside Land II: Report of a Two-Year Field Research Programme)

Buys, J.C. 1996. Meten van natuurwaarden op landbouwbedrijven met de natuurmeetlat. In: Strijker, D. & F. Sijtsma 1996. Meten van natuur. Stichting Ruimtelijke Economie Groningen, p. 41-47.

Buys, J.C. & M.W. ter Steege 1996. Naar een natuurmeetlat voor landbouwbedrijven II. De eerste praktijktest op vier melkveebedrijven. Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht.

Oosterveld, E.B. & J.C. Buys 1996. Kansen voor natuur bij braaklegging. In: Resultaten van het landbouwkundig onderzoek in Zuidwest-Nederland. ROC Akker- en tuinbouw, Westmaas, p. 82-88.

Oosterveld, E.B. & J.C. Buys 1996. Natuurwaarde van landbouwgebied. Een verkennend onderzoek. Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht.

Steege, M.W. ter, P. Terwan & J.C. Buys 1996. Beloning van agrarische natuur in Waterland. Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht en Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend.

Wossink, G.A.A., J.C. Buys, C.R. Jurgens, G.R. de Snoo & J.A. Renkema 1996. What, how and where: Nature Conservation and restoration in sustainable agriculture. In: Proceedings of the VII-th European Congress of Agricultural Economists. http://www.sac.ac.uk/~eaae_www/proceedings.html.

Buys, J. 1995. Algemene natuur. Een realistische referentie. In: Landschap, jg. 12, nr. 2, p. 51-54.

Buys, J. 1995. Naar een natuurmeetlat voor landbouwbedrijven. In: Landinrichting, jg. 35, nr. 3, p. 24-28.

Buys, J.C. 1995. Kansen voor natuur bij braaklegging van perceelranden. In: Snoo, G.R. de, A.J.W. Rotteveel & H. Heemsbergen (red.) 1995. Akkerranden in Nederland. Werkgroep Akkerranden, Wageningen/Leiden, p. 43-51.

*Buys, J.C. 1995. Naar een natuurmeetlat voor landbouwbedrijven. Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht. (Towards a Yardstick for Biodiversity on Farms)

Buys, J. 1994. Braaklegregels met geld voor natuur. In: Agrarisch Dagblad, 10 maart 1994.

**Buys, J. 1994. Enlarging the natural value of set-aside land in the Netherlands. In: Aspects of Applied Biology, jg. 40, p. 571-574.

Buys, J. 1993. Kansen voor natuur bij braaklegging. Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht.

Buys, J. & P. Terwan 1993. Ruimte voor natuur in een duurzame landbouw. In: Beheer van het landelijk gebied. Duurzaamheid als norm. Verslag studiedag KGvL-Nili 14 april 1993. Nili-KGvL, Wageningen, p. 59-63.

© 2024 Buys van Nature

Thema door Anders Norén