Buys van Nature

Buiten thuis

Publicaties Landbouw en milieu

*Summary in English

**In English

Hees, E., R. de Bruin, W. Bruil & J. Buys 2002. Hoe stel je een goed gebiedscontract op? In: Landwerk, nr. 2, p. 10-15.

Buys, J. 2001. Kritisch, onafhankelijk, waardenvrij? In: Spil, nr. 173-174, p. 39.

Buys, J. 2000. Reguleren, stimuleren of delegeren. In: ROM-Magazine, jg. 18, nr. 4, p. 27-29.

Buys, J., G. Koskamp, P. Terwan & J. van Miltenburg 1998. Is er voor de melkkoeien een toekomst in het Groene Hart? Perspectieven voor een duurzame veehouderij. In: ROM-Magazine, jg. 16, nr. 11, p. 19-20.

Koskamp, G.J., P. Terwan, J.C. Buys & J. van Miltenburg 1998. Perspectieven voor duurzame melkveehouderij in het Groene Hart? Centrum Voor Landbouw en Milieu, Utrecht.

*Buys, J.C., E.B. Oosterveld & L.T.A. Joosten 1993. Naar een integraal stimuleringsbeleid voor de landbouw in bodembeschermingsgebieden. Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht. (Towards a stimulating agricultural policy in Environmental Sensitive Areas)

© 2024 Buys van Nature

Thema door Anders Norén